På ibiblioteket skriver...

Eric Haraldsson
Skolbibliotekarie Ringsbergskolan
Skolbibliotekssamordnare Växjö kommun
E-post: eric.haraldsson@vaxjo.se
Twitter: http://twitter.com/Eric_Haraldsson

Rebecca Borg
Skolbibliotekarie Centrumskolan
Skolbibliotekssamordnare Växjö kommun
E-post: rebecca.borg@vaxjo.se
Twitter: http://twitter.com/Rebecca_BorgLeave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.