Superundersökarna, smaskens och de fem stora

Superundersökarna

...har fortsatt sin undersökarbana.

Vi har undersökt med hjälp av känseln. I Nosa på nätet - lärarhandledningen till Superundersökarna föreslås leken "Vad har jag bakom ryggen". Vi testade detta och det var jättespännande.

Det var inte alltid så lätt att beskriva vad man hade bakom ryggen utan att titta på det. Barnen fick använda sina nyligen tillskansade kunskaper om former - cirkel, kvadrat och rektangel. Vi pratade om skrovlig, blank och slät och när orden inte räckte till beskrev vi med rörelser. En flicka kände att det var en liten häst hon hade i sin hand och hon använde sina kunskaper om djuret när hon skulle beskriva det.

-Den har fyra ben och päls. Den har fyra skor och äter gräs. Skorna sätter man fast med spikar. Den bor i ett stall.

Smaskens

Nu har också de två andra böckerna i Therese Bringholms och Inger Scharis serie om djurs vanor kommit till oss på posten. Vi fortsatte alltså vårt undersökartema med att läsa Fiskögon, sopor och annat smaskens. 


Djur har så konstiga matvanor. Dyngbaggen äter bajs och kackerlackan äter sopor.

Nyckelpigan äter löss. Inte sådana löss som man har i håret utan bladlöss, löss som finns på bladen på träd och buskar. Men ändå - ganska äckligt. Vi fick lära oss att nyckelpigan lägger sina ägg på ett blad som är fullt med bladlöss och sedan när bladlössen kläcks har de ju massor med mat - de föds i skafferiet. Men en sak undrade vi över när vi läste om nyckelpigan.

- Hur går det till när larven blir en nyckelpiga?
- Är det likadant som med fjärilen? Blir den en puppa först?
- Jag vet inte. Hur tar vi reda på det?
- Vi kan googla. Eller så kan vi titta i en bok om insekter.

Sagt och gjort. Vi tittade i en bok om insekter. Det fanns en som handlade om bara nyckelpiga. I den fanns det jättebra bilder som visade hur nyckelpigelarven blev en puppa och sedan en nyckelpiga. Nyckelpigelarven såg ganska äcklig ut!

Nästa vecka ska vi läsa kapitel två i Superundersökarna.

De fem stora

Vårt underökartema har som huvudsyfte att vi ska arbeta med och utveckla förmågan att hantera information. Men nu när vi har varit igång ett tag inser jag att vi faktiskt arbetar lika mycket med alla förmågorna i temat.

Analysförmåga  - Vi föreslå lösningar och vi  förklarar och påvisar samband.
Kommunikativ förmåga  - Vi samtala, diskutera och motivera. Vi uttrycker egna åsikter och ståndpunkter.
Metakognitiv förmåga - Tolkar och värdera.  Vi reflekterar. Vi löser problem. Vi väljer mellan olika strategier. Vi prövar och omprövar.
Förmåga att hantera information  - Vi söker och kritiskt granskar information. Vi skiljer mellan fakta och värderingar. Vi avgör källors användbarhet och trovärdighet.
Begreppslig förmåga - Vi arbetar med att förstå innebörden av begrepp. Vi använder begrepp i nya sammanhang.

/Rebecca Borg

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.