Det omvända klassrummet

Om man följer amerikanska utbildningstwittrare på... Twitter så har det skrivits väldigt flitigt om "Flipped Classrooms". En vedertagen översättning verkar ännu inte finnas på svenska. Man kan tänka sig "Det omvända klassrummet" eller, som i Skolverkets reportage "Det upp-och-nervända klassrummet" även om det är lite halvjobbigt att säga.

Undrar vad det omvända klassrummet är för något ger Skolverket i länken ovan en ganska bra beskrivning. I korthet innebär det att läraren genom instruktionsfilmer tillgängliggör lektionsgenomgångarna, föreläsningarna, på nätet. I idealscenariot ser eleverna filmerna hemma och kommer därför förberedda till lektionen. Därigenom frigörs tid för läraren att stötta eleverna med problemlösningen som de annars skulle riskera att köra fast med hemma. De elever som inte förberett sig kan se filmen på lektionen, men får då istället arbeta mer hemma med det de inte hinner med under lektionstid.

För oss på skolor med ett stort antal språksvaga elever öppnar sig dessutom möjligheten för de elver som behöver att lyssna och titta på genomgången flera gånger. Dessutom behöver inte de elever som har lätt för sig i onödan lyssna på genomgångar utan kan prioritera sin tid bättre.

Vill man veta hur man går till väga rent konkret skriver Daniel Barker utmärkt om det på sin blogg. Hade jag varit lärare hade jag definitivt provat det här. Undrar om idén på något sätt är applicerbar på skolbiblioteksverksamhet?

Så här kan vi använda det omvända klassrummet på våra skolor


  • Ett ämneslag på högstadiet kan dela upp inspelningarna av genomgångar mellan sig för att spara tid

  • Eleverna har alla möjlighet att ta del av genomgångarna genom en till en-datorerna

  • Resurssvaga elever kan se genomgångarna flera gånger och får mer hjälp av läraren i klassrummet istället för att köra fast hemma.

  • Resursstarka elever slipper lyssna på genomgångar de inte behöver

/Eric Haraldsson

2 responses to “Det omvända klassrummet

  1. [...] har tidigare bloggat om Flipped Classroom (det omvända klassrummet) på http://ibiblioteket.blogg.avmkr.se/2012/06/04/det-omvanda-klassrummet/. Vill man testa det sättet att arbeta med min instruktionsfilm ger man helt enkelt eleverna i [...]

  2. [...] omvända klassrummet. Den teoretiska dimensionen kring omvänt klassrum, eller Flipped Classroom, har jag skrivit om tidigare, men hur kan det gå till rent praktiskt? Här har jag börjat [...]

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.