Omvända klassrummet - Ett lektionsupplägg

Under sommaren har jag varit ledig, men en jobbrelaterad sak har jag varit extra sugen och nyfiken på - Potentialen hos det omvända klassrummet. Den teoretiska dimensionen kring omvänt klassrum, eller Flipped Classroom, har jag skrivit om tidigare, men hur kan det gå till rent praktiskt? Här har jag börjat experimentera!

Jag vill återigen poängtera att poängen med omvänt klassrum inte är att eleverna lär sig genom filmer. Poängen är vad de genom att de lärt sig genom filmerna sedan kan uträtta i klassrummet. Jag har därför skapat följande upplägg:

Som skolbibliotekarie vill jag att mina elever skall behärska informationssökningsprocessen, från ämnesval till källförteckning. Bryter vi ner detta i mindre beståndsdelar kan lämpligt mål för en elev i årskurs 4 exempelvis vara:

  • Att med hjälp av en tankekarta utveckla min förmåga att ställa frågor och reflektera kring vad jag redan vet och vad jag kan ta reda på.
Så hur gör jag filmen?

Educreations är en app (alltså ett nedladdningsbart program) till iPad för att spela in instruktionsfilmer. Applikationen är gratis och erbjuder en tom vit yta, inte olik en Whiteboard, där man sedan kan rita och spela in ljud direkt bara genom att trycka på inspelningsknappen. Här håller jag sedan en genomgång som svarar mot målet för lektionen. Så här kan det se ut

Lite ovant är det att skriva för hand på en iPad, så jag har också experimenterat med att filma där jag skriver för hand. Detta gjordes på enklast möjliga sätt:
  1. Stapla en trave böcker ovanpå varandra
  2. Lägg iPaden högst upp med kameran riktad neråt över kanten på böckerna
  3. Lägg ett papper under
  4. Spela in filmen
  5. Ladda upp filmen till Youtube (vilket kan låta krångligt för den ovane, men det är superenkelt med iPad)
Här har jag inte gjort någon färdig genomgång, utan bara en demonstration.Men under lektionen då?

Genom att eleverna sett filmen innan lektionen börjar kan de direkt vid lektionsstarten börja göra sina tankekartor utifrån vad de redan vet om djuret de har valt. Vi är en En-till-en-skola så vi behöver inte ora oss över om eleverna har tillgång till genomgången hemma.

De behöver inte vänta på någon av de andra eleverna.

De behöver inte lyssna på någon genomgång, de kan jobba direkt. Hela lektionen.

Jag kan ge eleverna stöd och svara på deras frågor. Hela lektionen.

Åtminstone är det så här jag föreställer mig det. Det här är en hypotes jag inte personligen provat ännu. Men den förefaller rimlig, och jag har svårt att se några potentiella risker. Potentiella vinster ser jag däremot i överflöd och då vore jag en rätt neslig pedagog om jag inte ens gjorde ett försök.

/Eric HaraldssonLeave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.