Årets skolbibliotek 2014 - vi vann det tillsammans!

I måndags åkte vi upp till Skolforum i Älvsjö för att ta emot priset för Årets skolbibliotek 2014! "Vi" är tre bibliotekarier, fem förstelärare och en rektor från Centrumskolan i Växjö. Vi tog emot priset tillsammans eftersom vi vet att anledningen till att skolbiblioteket på Centrumskolan är så bra som det är, är att det är ALLAS bibliotek. Alla är delaktiga i utvecklingen av det och alla använder det i sitt dagliga arbete.

Vi insåg att vi inte alla kunde berätta om verksamheten tillsammans på tio minuter - så det fick jag den stora äran att göra. Tio minuter är inte lång tid. Det är inte nog med tid för att berätta om vad vi egentligen gör så därför bestämde jag mig för att istället försöka berätta om hur vi tänker kring det vi gör och varför.

För dig som inte var där, detta är vad jag sa:

Ett skolbibliotek idag är inte enbart en fysisk plats att låna böcker på utan en funktion som ger elever och lärare möjlighet att utveckla information till kunskap. På ett skolbibliotek ska det finnas bibliotekarier som är väl insatta i skolans mål och planer och som aktivt arbetar för elevers måluppfyllelse utifrån dessa mål och sin egen bibliotekariekompetens. Ett skolbibliotek av idag ska vara en verksamhet som utvecklas i samarbete med skolans ledning och personal.

Detta är en beskrivning som stämmer in på alla de 29 skolbibliotek som har fått utmärkelsen “Ett skolbibliotek i världsklass”. Så även på Centrumskolans bibliotek. Men Centrumskolans bibliotek är mer än så.

Hos oss är biblioteket verkligen på alla sätt i centrum för elevernas lärande. Detta har visat sig var väldigt betydelsefullt eftersom skolan ligger i ett av Sveriges mest socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Av våra 270 elever, i åldern 6-12 år, är det fem som har föräldrar som har svenska som modersmål. Inte minst därför måste vi varje dag tänka om och tänka nytt. Och tänka: om inte detta fungerar - vad fungerar istället? På vår skola är det extra viktigt att förstå när, var och hur lärande sker. Att förstå att lärande sker hela tiden och överallt. Att förstå att vi behöver så många kreativa lärmiljöer som möjligt. Hos oss är en av dessa kreativa lärmiljöer skolbiblioteket.

Vårt skolbibliotek är en plats att vara stolt över. En fantastisk plats mitt i skolan både fysiskt, virtuellt och pedagogiskt. Det är också ett ställe dit du söker dig för att du behöver någonting - det kan vara en lugn stund iväg från klassrummets krav och livliga miljö tillsammans med en vuxen, det kan vara information som finns i en eller annan bok i bibliotekets hyllor, det kan vara hjälp med val av litteratur eller stöd i din läsning.

Vi är övertygade om att ett skolbibliotek kan vara så mycket mer än läsning och böcker. Vi arbetar självklart med både läsning och böcker. Och vi gör det bra! Men det är inte det som utmärker vår biblioteksverksamhet. Skolbiblioteket på Centrumskolan utmärks av att det utmanar synen på lärande varje dag. Det är från skolbiblioteket mycket av den pedagogiska verksamheten på skolan utgår. Vårt skolbibliotek har en central och samordnande roll i skolans pedagogiska arbete på en skola där ledordet är TILLSAMMANS. Skolbibliotekarierna på Centrumskolan arbetar tillsammans med rektor, tillsammans med lärare, tillsammans med elever och tillsammans med omvärlden för att utveckla en undervisning i världsklass.

TILLSAMMANS med rektor och som en del av skolans ledningsgrupp arbetar vi med övergripande skolutveckling och temaplanering. Skolans rektor är väl insatt i skolbibliotekets betydelse för lärandet och ger tydliga riktlinjer för verksamheten. Vår rektor ger oss de förutsättningar vi behöver för att skapa en väl fungerande verksamhet. Det är i dialog med henne vi formulerar nya mål för denna verksamhet.

TILLSAMMANS med lärare planerar vi lektioner för att arbeta med elevers dagliga lärande. De olika kompetenser bibliotekarier och lärare har kompletterar varandra och skapar den kreativa yta som behövs för att alla elever ska få en chans att utveckla sina förmågor. Det är i samarbete med skolans lärare vi genomför lektioner och andra aktiviteter för att utveckla människor som har  förmåga att söka sovra och kritiskt granska information i olika typer av texter. På Centrumskolan är det en självklarhet att lärare och bibliotekarier för dialog inför nya arbetsområden och planerar dessa tillsammans

TILLSAMMANS med elever arbetar vi för att alla på skolan ska få göra sin röst hörd och känna att de kan och vågar säga vad de tycker. I bibliotekets regi finns elevernas nyhetsredaktion  där de publicerar nyheter på nyhetskanalen RadioCentrum. Det är också skolbiblioteket som stöttar och hjälper i arbetet med att skapa texter som har en mottagare på till exempel bloggar och sociala medier.

TILLSAMMANS med omvärlden ger vi våra elever den kunskap och den utbildning de behöver för att bli världsmedborgare som möter framtiden med mod, starkt förvissade om att allt de vill och kan är möjligt. I praktiken innebär det att vi med hjälp av teknik och digitala medier ger eleverna en kanal för kommunikation med omvärlden. Med skolbiblioteket som bas kontaktas omvärlden i form av experter som får hjälpa till att lösa de problem som eleverna formulerat. Det kan vara marinekologen som svarar på frågor om havet på bronsåldern. Det kan vara morfadern som berättar om livet som barn på 60-talet i temat Barnens århundrade. Det kan vara författaren som skriver berättelser tillsammans med eleverna i Centrumstafetten.

Skolbibliotekariens kompetens inom litteratur, information och digitala medier är en nödvändighet i skolan idag för att  skolan ska kunna utvecklas i takt med samhället. På en skola i ett socioekonomiskt utsatt område är detta extra viktigt.

På Centrumskolan har vi lyckats vända den trend av frånval och dålig publicitet i media som ofta kännetecknar skolor i mångkulturella områden. Detta är inte bara på grund av skolbiblioteket. MEN vårt skolbibliotek har haft aktiv och drivande del i den utveckling som har lett till att vi numera har elever som känner att de går på VÄRLDENS BÄSTA SKOLA.

/Rebecca Borg, skolbibliotekarie på Centrumskolan i Växjö

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.