Vi är rika, rika på språk - Framtidens lärande 2012

I mitt eftermiddagsseminarium på Framtidens lärande fick jag möjligheten att lyssna på Hülya Basaran och Tina Tenggren från Kronan i Trollhättan. De berättade om hur de arbetat med att blogga i förberedelseklass. Jag var mycket nyfiken på detta eftersom jag själv jobbar på Bokelundskolan som har ungefär 98% elever med annat modersmål än svenska.

"Går det verkligen att skriva texter och publicera på Internet med elever som har så lite svenska?" undrade jag lite i min enfald. Så klart att det går! Hülya berättade att utgångspunkten för bloggandet var att utskrifterna inte fungerade från alla datorer och att hon tröttnade på att springa runt med USB-minne och samla in texter. Tyckte mycket om att man sedan när man väl fått upp en blogg märkt att det gick att göra så mycket mer med bloggen än att bara ersätta utskrifter!

Man hade på ett föräldramöte frågat om det var okej att lägga ut bilder på eleverna på bloggen. Sånt kan ju alltid vara lite känsligt. Alla hade dock visat sig väldigt positiva och till och med bett om hjälp att lägga ut bilderna på Facebook så att familjemedlemmar och släktingar i hemlandet kunde se vad barnen var med om i Sverige.

Det går också att översätta bloggen med hjälp av Google Translate direkt på sidan. Det blir såklart inte perfekt, men oftast tillräckligt bra för att andemeningen går fram.

Barnen hade också uttryckt att de ville träna mer svenska hemma, så då har man länkat till material från Digitala spåret om till exempel kläder. Då kan barnen öva tillsammans med sina föräldrar, som kanske också håller på och lär sig svenska. Så enkelt att alla borde göra det!

Efteråt pratade jag lite med Hülya och hennes rektor om möjligheter till utbyte mellan våra ganska sällsynta skolor. Hoppas att det kan bli något bra av det snart!

Vi har ingen förberedelseklass på varken Arabyskolan eller Bokelundskolan, men jag fick ändå idéer till vad vi skulle kunna göra med våra språksvagare elever.


  • Vi borde länka till, och göra tillgängliga, övningar som barn och vuxen kan träna på tillsammans

  • Man kan låta en ekorr-Voki läsa upp en faktatext om ekorre via talsyntes

  • Digitala spåret har många bra övningar

  • Ett upplevt problem med skrivare kan vändas till gränslösa lärandesituationer


Gå in och läs bloggen Förberedelseklassen här

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.