Trello - Överblicka dina projekt

Trello är ett verktyg i form av en sida på nätet som hjälper dig att bryta ner ett större projekt i mindre delar.

Säg att man, som i vårt fall, håller på att förbereda en föreläsning. Man vet ungefär vad man vill åstadkomma, men vill samla alla praktiska moment för att få en överblick hur man skall göra. Vilka foton och skärmdumpar behöver tas? Vilka referenser behöver vi se över? Hur skall materialet till åhörarna se ut? Här hjälper Trello mycket!

Hela verktyget bygger på kort med aktiviteter, till exempel "Gör ett fotomontage för att visa bibliotekslokalen". Kortet kan placeras i tre kategorier: Att göra, gör, och har gjort. På varje kort går det att skriva kommentarer, lägga in ytterligare checklistor och andra saker.

Det här skulle såklart gå att göra utan stöd av vare sig Trello eller dator, men de stora fördelarna med att använda denna digitala variant är att du kan bjuda in andra till ditt projekt. Möjligheterna till effektivt samarbete maximeras och risken för dubbelarbete blir med ens minimal. Det går också enkelt att dela upp ansvaret och märka upp varje kort, eller underkategori, med namn. Korten kan också färgkodas för att ytterligare underlätta överblicken.

Det blir också väldigt tydligt hur mycket som finns kvar att göra och det är svårare att glömma bort någon aspekt och sedan komma på den i sista minuten.

Trello fungerar bäst på en dator men finns även som en, något begränsad, applikation till iPhone och iPad. Den verkar i dagsläget tyvärr inte finnas för androidenheter.

Vi har bara testat att arbeta två personer i Trello, och båda två har varit vuxna. Jag kan dock se potential i att använda Trello i en klass, antingen individuellt eller kollektivt, för att åskådliggöra vad man behöver åstadkomma under ett tema. Man kanske tränar på informationssökningsprocessen och låter eleven bocka av saker som "Formulerat frågeställning", "Sökt information" och "Gjort en tankekarta".

Den här potentialen ser jag för Trello i skolan:


  • Planera ett tema, antingen själv eller med kollegor

  • Ge ett stöd för eleverna i deras studieteknik och få koll på deras process

  • Som verktyg i grupparbeten. Har gruppen fått med alla delar? Blir arbetsfördelningen rättvis?


/Eric Haraldsson

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.