Att läsa på nytt sätt

För ett par veckor sedan var vi på utbildning om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter för att lyssna på Idor Svensson och Torbjörn Lundgren.

Någonting som fastnade hos mig direkt var att man inte bara ska köpa datorer till eleverna urskiljningslöst utan att inköp av teknisk utrustning måste anpassas till varje elevs behov likaväl som undervisningen anpassas. Jag tänker att skolan borde ha flera olika verktyg att välja mellan. Än en gång ser jag hur viktigt det är att vi börjar tänka som vi uppmuntras till i filmen vi tidigare bloggat om här.

Någonting annat var alla bra tips på alternativa verktyg i form av iPad- och iPhone-appar. Flera av dessa kände jag till sedan innan men en del var nya för mig. Jag vill dela med mig av tipsen och berätta lite om vad de kan användas till.

Vi har ju några iPads på skolan så var inte rädd för att låna och testa tillsammans med dina elever.

Läsa

DaisyReader
Talboksläsare som är direkt kopplad till ditt TPB-konto

Prizmo
OCR-scanning och uppläsning. Med hjälp av Prizmo kan du scanna in dokument eller sidor ur böcker och få dem upplästa.

iTranslate
Översätter och läser upp.

Skriva

Dragon Dictation
Diktera det du vill ha nedskrivet så skriver Dragon Dictation åt dig.

SoundNote
Spela in det som sägs och skriv små anteckningar så hittar du lätt tillbaka till det som sagts.

AudioNote
Som ovan.

Skolstil
Skolstil läser upp bokstavsljud och ord som du skriver.

EasyWriter
Tangentbord för iPhone och iPad som hjälper dig med stavningen.

Träna

Ruzzle
Träna stavning och ha roligt samtidigt.

/Rebecca Borg

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.