Vi forskar om igelkotten

Snytkorven säger att en forskare är någon som har "läst massor om det ämne de forskar kring, och sedan har de som arbete att ta reda på ännu mera. Forskare gör undersökningar av olika slag för att kunna förklara hur världen är och hur allt hänger samman."

Eleverna får fundera på vad det är att forska och vad man kan forska om; att forska är att ta reda på nya saker om någonting som man redan vet mycket om.

Eleverna i årskurs ett kan redan mycket om igelkottar. Vi börjar alltså med att forska om igelkott. (ett djur som alla barnen dessutom tycker är intressant och spännande) Eftersom det här är första gången provar på att forska i den här formen, gör vi det tillsammans i hela gruppen så att vi kan hjälpa varandra och diskutera oss fram till hur vi ska göra. Så småningom kommer vi att göra detta i mindre grupper med ett ämne som eleverna har valt själva. Poängen med uppgiften är att eleverna ska börja fundera och resonera kring informationssökning på ett tidigt stadium. Jag är noga med att hela tiden betona för eleverna att det är processen som är det viktiga - att vi arbetar med tema Undersöka och att igelkotten inte är det viktiga i sammanhanget. Det vi lär oss är att undersöka och resonera, att vi sedan lär oss mer om igelkott samtidigt är bara en bonus.
Vi arbetar med förmågorna:
 • Analysförmåga - föreslå lösningar och förklara och påvisa samband.
 • Kommunikativ förmåga -samtala, redogöra, formulera, resonera och redovisa
 • Metakognitiv förmåga - tolka, värdera, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga (Förmåga att hantera information) - Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information och avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
 • Begreppslig förmåga - förstå och använda begreppen undersöka, forska, information och fakta.

1. Vi började med att skriva ner allting vi redan visste om igelkott.

Det här visste vi redan:
 • Igelkotten har taggar. Den har fyra ben. 
 • Igelkotten äter sniglar och myror. 
 • Igelkotten bor i ett hål i marken. Den går i dvala på vintern. Det betyder att den sover hela vintern. 
 • Igelkottens ungar är blinda när de föds. 
 • När igelkotten blir rädd snurrar den ihop sig till en boll. Om ett djur vill äta den så sticks den.

2. Sedan funderade vi på vad det var vi inte visste. Så ställde vi frågor om igelkotten.

Vi undrade:
 • Hur stor är en igelkott? 
 • Hur många taggar har en igelkott? 
 • Kan den tappa sina taggar? 
 • Varför har den taggar? 
 • Kan den äta fisk? 
 • Kan den dricka mjölk? 
 • Äter den kött? Är den ett rovdjur? 
 • Dricker den vatten? 
 • Kan igelkotten äta människor? 
 • Vad händer om den inte äter? 
 • Hur överlever igelkotten så länge utan mat? 
 • Äter den maskar och spindlar? 
 • Kan igelkotten bo i en tennissko? 
 • Kan den bygga hus av löv? 
 • Var finns det igelkottar? 
 • Vad gör den i sitt bo? 
 • Kan igelkotten simma? 
 • Kan den stå på två ben. 
 • Kan igelkotten klättra i träd? 
 • Hur kissar och bajsar den? 
 • Vad gör igelkotten på natten? Sover eller är vaken? 
 • Hur gammal kan den bli? 
 • Föder den levande ungar eller lägger den ägg? 
 • Hur många ungar får den? 
 • När får den ungar? 
 • Kan igelkotten låta? 
 • Är igelkotten rädd för ormar? 
 • Är piggsvin och igelkott släkt? 
 • Hur länge har det funnits igelkottar och fanns de samtidigt som dinosaurierna? 

3. Nästa steg var att fundera ut hur vi kan ta reda på svaren på våra frågor.
 • Vi kom fram till att vi kan leta svar på många olika ställen: 
 • Vi kan titta på en film. 
 • Vi kan googla. 
 • Vi kan läsa i en faktabok om igelkott. 
 • Vi kan fråga någon som vet mycket om igelkott – en djurexpert som forskar om djur. 
 • Vi kan gå ut i naturen och spana på en igelkott. 
Fortsättningen på det här blir att tillsammans leta reda på svaren på våra frågor. Vi kommer att använda så många källor som möjligt.

/Rebecca Borg

4 responses to “Vi forskar om igelkotten

 1. Så roligt att få läsa hur ni jobbar med informationssökning! Imponerande! :-)

 2. Sjukt imponerande och INSPIRERANDE! Tummarna upp!

 3. Rebecca Borg

  Vad roligt att man kan inspirera. Fortsättning följer :)

 4. Hej och Tack för ett mycket inspirerande arbete!

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.