Den första december - och vi har kört igång två (!) julkalendrar

Fram till Jul lär du känna en ny barnboksförfattare och en ungdomsbokförfattare varje dag. Författarena är valda utifrån kriteriet att de ska vara författare till böcker som är populära på Centrumskolan och Ringsbergskolan. Eleverna på skolorna ska lära känna författare till sina favoritböcker.


Julkalendrarna hittar du på:

Trevlig läsning!

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.