Lässtrategier och boksamtal med Mårten Melin

I Centrumskolans 5A och 5B har vi sedan i november läst böcker av Mårten Melin. Eftersom skolan nyligen hade författarbesök av honom fanns det två klassuppsättningar. Den ena var Svarta kängor med gul söm och den andra Förvandlad. Två ganska olika böcker av samma författare, men bokens innehåll och tema var här inte det viktiga, mer än att innehållet skulle vara spännande och bra då förstås.

 

Bibliotekarien har träffat klassen en gång i veckan för högläsning. Alla elever har ett eget exemplar av boken att följa med i. Mellan varje kapitel gör vi ett stopp för att fundera över något. Utgångspunkterna i dessa funderingar är dels tankar om lässtrategier från Barbro Westlunds Att undervisa i läsförståelse och dels Aidan Chambers modell för boksamtal. Kapitlen i båda böckerna är ganska korta, så vi får gott om tid att pausa, förutse, sammanfatta, ifrågasätta och reflektera. Utan att klocka oss skulle jag gissa att fördelningen mellan samtalen, som förs i helklass, och högläsningen ligger på ungefär hälften vardera.

Det är svårt att avgöra vem som följer ett resonemang bäst. En del pratar mycket och delar gärna med sig, en de sitter tysta men är kaske oerhört aktiva i sina tankar. För att alla ska få möjlighet att verbalisera sina tankar låter vi alla skriva på små Whiteboardtavlor. Det kan vara kontrollerande miniuppgifter kring lässtrategierna som sammanfattningen "Vilka var de tre viktigaste sakerna som hände i kapitlet?" eller förutsägelsen "Nästa kapitel heter X. Vad tror du kommer att hända?" Jag som bibliotekarie visar sedan hur jag tänker och hur jag löser samma uppgift. Frågorna kan också vara mer av boksamtalskaraktär: "Vad tyckte du bäst om i det här kapitlet?" eller "Påminner det vi läste dig om någon annan text?"

Men vi läser inte bara en gång i veckan. Under tiden jag som bibliotekarie inte är i klassrummet arbetar man vid tillfälle vidare, antingen med högläsning eller egen tyst läsning där alla läser samma kapitel, och funderar över lässtrategierna.

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.